Зураг болон видео

Гагнуур Сэтгүүл №1 – 2020


Бээжин Эссэнийн гагнуурын олон улсын үзэсгэлэн – 2010


Олон Улсын Гагнуурын болон Огтолгооны 15 дахь үзэсгэлэн (Хятад-Шанхай, 2010 он)

[gallery][img]http://mmsws.mn/public/image/original/25.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/116.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0363.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0365.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0366.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0367.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0368.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0369.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0370.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0371.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0372.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0373.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0374.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0375.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0376.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0377.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0378.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0379.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0380.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0381.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0382.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0383.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0384.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0385.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/img_0386.jpg[/img][desc][/desc]
[/gallery]


Олон Улсын Гагнуурын Үзэсгэлэн Яармаг (АНУ-Атланта 2010)

[gallery][img]http://mmsws.mn/public/image/original/114.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/103.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/115.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/122.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/132.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/142.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/152.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/162.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/172.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/182.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/191.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/201.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/213.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/221.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/231.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/24.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/32.jpg[/img][desc][/desc][img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture91.jpg[/img][desc][/desc]

[img]http://mmsws.mn/public/image/original/42.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/52.jpg[/img][desc][/desc]
[/gallery]Олон Улсын Гагнуурын Үзэсгэлэн (Япон Токио, 2010 он)

[gallery][img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture12.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture2.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture3.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture4.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture5.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture6.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture7.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture8.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture9.jpg[/img][desc][/desc]
[/gallery]Олон Улсын Гагнуурын Үзэсгэлэн (Герман)

[gallery][img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture13.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture21.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture31.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture41.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture51.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture61.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture71.jpg[/img][desc][/desc]
[img]http://mmsws.mn/public/image/original/picture81.jpg[/img][desc][/desc]
[/gallery]


Видео

[video]http://www.mmsws.mn/public/f/MOV08842_x264.mp4[/video]


[video]http://www.mmsws.mn/public/f/MOV08805_x264.mp4[/video]


[video]http://www.mmsws.mn/public/f/MOV08840_x264.mp4[/video]


[video]http://mmsws.mn/public/f/Гагнуурын_форумын_бэлтгэл.mp4[/video]


Харилцагч байгууллагууд