Гишүүн байгууллага, аж ахуйн нэгж, хувь хүний жагсаалт

Монголын материал судлал, гагнуурын нийгэмлэгт гишүүнээр элссэн хувь хүмүүсийн бүртгэл

Д/Д

Албан байгууллага

Албан тушаал

Бүртгэлийн №

Элссэн огноо

Тайлбар

1.

Хасу-Меговатт ХХК

Гагнуурчин

01

2008-08-04

99291957

г302873

2.

Хасу-Меговат

Гагнуурын инженер

02

2008-08-04

99075041

3.

ЗЭТ-ЭМ-И ХХК

Захирал

03

2008-09-25

9911946

 

4.

Лайнюкс ХХК

Гүйцэтгэх захирал

04

2008-09-25

99087215

5.

ММСГН-ийн

Гүйцэтгэх захирал

05

2008-10-01

91117799

70111032

6. 

Хасу-Меговатт ХХК

Захирал

06

2008-10-05

99117159

327860

7.

ММСГН-ийн

Гагнуурын мэргэжилтэн

07

2008-10-30

99124558

г300953

8.

Лайнюкс ХХК

Гүйцэтгэх захирал

 

 

99079757

70131377

9.

Лайнюкс ХХК

ҮЭС-ийн инженер

20

2009-12-01

99152876

11379364

10

ЗЭТ-ЭМ-И ХХК

Төслийн инженер

 

 

99029004

11

Хасу-Меговатт ХХК

Дэд захирал

 

 

99294123

 

345329

12

Хасу-Эрчим

Гагнуурын инженер

19

2009-12-01

99005740

70137343

13

ЭХГазар

Хэлтсийн дарга

 

 

88118289

14

Хасу-МеталзХХК

Захирал

 

 

91915603

15

Дорнын элч ХХК

Захирал

 

 

 

16

ЭХСҮЦ-ийн

Гагнуурын инж багш

11

2009-07-01

99136347

455471

17

ЭХСҮЦ-ийн

Гагнуурын инж багш

18

2009-12-01

99122608

18

Ган титэм ХК

Захирал

12

2009-07-01

91184528

 

316176

19

Хасу-Меговатт

Гагнуурчин

15

2009-07-27

99288110

 

20

Хасу-Меговатт

Гагнуурчин

13

2009-07-27

99012516

 

21

Хасу-Меговатт

Гагнуурчин

17

2009-07-27

99191366

306584

22

Хасу-Меговатт

Гагнуурчин

16

2009-07-27

99017180

 

23

Хасу-Меговатт

Гагнуурчин

14

2009-07-27

99859171

634459

24

 

Төмөр замын депо

Гагнуурчин

22

2009-12-01

88874505

25

Төмөр замын депо

Гагнуурчин

23

2009-12-01

 

26

Мастер авто плаза

Гагнуурчин

21

2009-12-01

50995929

95795929

27

ТЭЦ-3

Гаг-чин 6.1в

 

2011-04-16

 

28

ТЭЦ-3

Гаг-чин 6.1б

 

2011-04-16

 

29

ТЗ-ын депо

Гаг-чин 6.

22

2011-04-16

 

30

Эч.М.W

Гаг-чин 5.4а

29

2011-04-16

 

31

ТЗ татах хэсэг

Гаг-чин 4

30

2011-04-16

 

32

Мөнхийн эрчим

Гаг-чин 6.1в

 

2011-04-16

 

33

Мөнхийн эрчим

Гаг-чин 6.1д

 

2011-04-16

 

34

Эрдэнэт ДЦС

Гаг-чин 4.1в

66

2011-04-16

 

35

Эрдэнэт ДЦС

Гаг-чин 6.1в

 

2011-04-16

 

36

ТЭЦ-4

Гаг-чин 6.1а

 

2011-04-16

 

37

ТЭЦ-4

Гаг-чин 4.3а

 

2011-04-16

 

38

ТЭЦ-4

Гаг-чин 5.2а

70

2011-04-16

 

39

Дархан ДШСГ

Гаг-чин 6.1а

 

2011-04-16

99029164

40

Дархан ДШСГ

Гаг-чин 5.1г

 

2011-04-16

99056079

41

УБ ДШСГ

Гаг-чин 6.1а

35

2011-04-16

 

42

УБ ДШСГ

Гаг-чин 5.3а

36

2011-04-16

 

43

Хасу-Эрчим

Гаг-чин 6.2а

64

2011-04-16

 

44

Хасу-Эрчим

Гаг-чин 6.2а

65=

==

 

45

ZМЕ

Гаг-чин 4

 

2011-04-16

 

46

МЭЗ

Гаг-чин 6.1а

 

2011-04-16

 

47

МЭЗ

Гаг-чин 6.1б

 

2011-04-16

 

48

МЭЗ

Гаг-чин 6.1в

 

2011-04-16

 

49

MSF

Гаг-чин 4.3а

 

2011-04-16

 

50

MSF

Гаг-чин 4.

 

2011-04-16

 

51

MSF

Гаг-чин 4.

 

2011-04-16

 

52

Хувиараа

Гаг-чин 5.

43

2011-04-16

 

53

Спирт ББ. ХХК

Гаг-чин 4.

 

2011-04-16

88363698

54

Спирт ББ. ХХК

Гаг-чин 6.1в

 

2011-04-16

99881997

55

Эрдэнэт УБҮ ЗМЗ

Гаг-чин 6.2а

45

2011-04-16

 

56

Эрдэнэт УБҮ ЗМЗ

Гаг-чин 6.

46

2011-04-16

 

57

Эрдэнэт УБҮ ЗМЗ

Гаг-чин 6.3а

44

2011-04-16

 

58

Хасу-Меговатт

Гаг-чин 6.1в

47

2011-04-16

 

59

Хасу-Меговатт

Гаг-чин 6.1в

48

2011-04-16

 

60

Хасу-Меговатт

Гаг-чин 6.1в

49

2011-04-16

 

61

ТЭЦ-2

Гаг-чин 5.2б

50

2011-04-16

 

62

ТЭЦ-2

Гаг-чин 5.2а

51

2011-04-16

 

63

Энерго сервис

Гаг-чин 5.1г

 

2011-04-16

 

64

Дархан ТЭЦ

Гаг-чин 4.1г

 

2011-04-16

99023585

65

Дархан ТЭЦ

Гаг-чин 6.1в

 

2011-04-16

99056360

66

Дархан ТЭЦ

Гаг-чин 6.1в

 

2011-04-16

99945971

67

Мөнхийн эрчим

Гаг-чин 5.3в

 

2011-04-16

 

68

РЕД ПАФ

Гаг-чин 6.1а

 

2011-04-16

99011753

 


Харилцагч байгууллагууд