Introduction

Монгол улсад эрчим хүч, уул уурхай, барилга, зам гүүр, хүнс, хөдөө аж ахуй, нийтийн аж ахуй зэрэг үйлдвэрлэл, аж ахуйн олон салбар түргэн хурдацтай хөгжин тэдгээрт....

MEMBERSHIP

Зорилго ММСГН-ийн зорилт,үйл ажиллагааны чиглэлийг хүлээн зөвшөөрч, хамтран ажиллах сонирхол бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүн сайн дурын

CERTIFICATION

Энэ дүрмээр гагнуурчин болон гагнуурын инженер техникийн ажилтан нарыг мэргэшүүлж эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулна...

EXTERNAL RELATIONS

Нийгэмлэгээс дэлхийн бусад улс орны метал судлал, гагнуурын чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэшлийн нийгэмлэг, холбоод, тэдгээрийн доор ажилладаг шинжилгээ судлагаа...

COMPETITIONS

Advice

legal act


Partners