Олон улсын гагнуурын үзэсгэлэн яармаг

ММСГН 2009 оноос хойш орчин үеийн метал үйлдвэрлэлт, боловсруулалт, гагнуурын шинэ техник технологиийг судалж мэдэх, өндөр хөгжилтэй орнуудын гагнуурын арга ажиллагааны туршлагаас суралцах, улмаар бизнесийн харилцаа холбоо тогтоох зорилгоор олон улсын гагнуурын үзэсгэлэн яармагт зуучлах ажлыг тогтмол зохион байгуулж ажиллаж байна.

Дараах үндсэн чиглэлүүд яармаг худалдаанд явагддаг. Үүнд:

 • Төмөр, төмөрлөг бус болон холимог материалыг гагнах, огтлох, бүрэх тоног төхөөрөмж болон үйлдвэлэл
 • Дулаан боловсруулалт ба Үйлдвэрлэлийн бусад технологид ашиглагддаг тоног төхөөрөмж болон тэдгээрийн үйлдвэрлэл
 • Бүрэн механикжсан болон робортжуулсан үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрийн роборт болон өгөгдөл боловсруулах ба үйлдвэрлэлийн хяналтын технологи
 • Гагнуурын электрод болон урсгал материал үйлдвэрлэл
 • Үйлвэрлэлийн дамжлага болон ажлын байрны тоног төхөөрөмж, аюулгүй ажиллагааны багаж тоног төхөөрөмж, мэргэжлийн эрүүл ахуй болон аюулгүй ажиллагаа
 • Бүх төрлийн гагнуурын электрод
 • Туслах тоног төхөөрөмж
 • Урсгал болон туслах материал
 • Хэмжилт болон шалгалтын технологи (QTI)
 • Чанарын тогтолцоо
 • Бусад ажил үйлчилгээ
 • Менежмент, судалгаа, мэдээлэл болон оюуны бүтээлүүд

Доор байгаа холбоосоор дэлгэрэнгүй үзнэ үү!

ESSEN_2009

Japan Welding Show

Japan International Welding

Beijin welding show 2010

Las Vegas Welding Show


Харилцагч байгууллагууд