Чанарын баталгаажуулалтын олон улсын сургалт явагдлаа

БШЯам, БМИҮТөв, Colombo Plan College/CPSC/-ийн хамтран зохион байгуулсан ,,Мэргэжлийн боловсрол,  сургалтын байгууллагын чанарын баталгаажуулалт’’  сургалт 2023 оны 6-р сарын 12-16-ны өдрүүдэд явагдлаа.

CPSC-ийн ерөнхий захирал  prof. GLD Wickramasinghe “ Өнөөдрийн өрсөлдөөнт нийгэм дэх МБСБ’’, “МБСБ дахь чанарын баталгаажуулалт’’ зэрэг илтгэл тавьж хэлэлцүүлэв. Мөн CPSC-ийн УЗ-ийн гишүүн, доктор Kesavan,  АРАСС-ын шинжээч Д.Чулуунцэцэг нар “АРАСС-ын шалгуур, стандарт - 2022’’ танилцуулж, сургалтыг бодит кейс дээр суурилан дадлага хийж явууллаа.

Сургалтад ММСГН-ийн ажилтан С.Батсайхан оролцож чанарын баталгаажилтын сертификаттай боллоо. 


Харилцагч байгууллагууд