Туршлага солилцох уулзалт болов

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт, ГОУХАН /GIZ/ хамтран  мэргэжлийн холбоодын дунд туршлага солилцох уулзалт   2023 оны 6-р сарын 13-нд зохион байгуулав.

ХБНГУ-ын барилгын менежер, зөвлөх К.Кристиан оролцож Германы мэргэжлийн холбооны бүтэц болон ажлын  арга туршлагаасаа хуваалцлаа.

Уг уулзалтад ММСГН-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Мягмарсүрэн оролцлоо.


Харилцагч байгууллагууд